Saint Kittsin ja Nevisin kansalaisuus Vaadittavat asiakirjat

Saint Kittsin ja Nevisin kansalaisuus Vaadittavat asiakirjat

VAADITUT DOKUMENTIT

Kaikkien hakijoiden on toimitettava seuraavat tiedot:

 • Täytetty C1-lomake
 • Täytetty C2-lomake
 • Täytetty C3-lomake
 • Alkuperäinen ote täydellisestä syntymäaikarekisteristä tai oikeaksi todistettu jäljennös syntymätodistuksesta (ts. Syntymäasiakirja, joka sisältää myös vanhempasi tiedot, tai kotitalouksien rekisteri, perhekirja jne.)
 • Varmennettu kopio nimimuutoksen todistuksesta (asiakirjakyselyt tai tarvittaessa vastaava lainkäyttövalta)
 • Varmennettu kopio nykyisistä kansallisista henkilötodistuksista (alle 16-vuotiaat lapset vapautetaan)
 • Vahvistettu kopio nykyisistä passeista, joissa näkyy nimi, valokuva kansalaisuus / kansalaisuus, myöntämispäivä ja -paikka, voimassaoloaika, passin numero ja myöntäjämaa.
 • HIV-testitulosten on oltava vähintään 3 kuukautta vanhempia (alle 12-vuotiaat lapset vapautetaan)
 • Poliisin todistus ”todistus siitä, ettei ole rikosrekisteriä” tai “poliisin todistus” kansalaisuusmaasta ja maasta, jossa olet asunut yli vuoden viimeisen 1 vuoden aikana (alle 10-vuotiaat lapset vapautetaan)
 • Kuusi (6) kuvaa, joiden koko on kooltaan noin 35 x 45 mm, otettu viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana (Huomaa, että yksi valokuvista on varmennettava ja liitettävä C2-lomakkeeseen)

Saint Kittsin ja Nevisin kansalaisuus Vaadittavat asiakirjat

Muut päähakijalta vaadittavat tositteet:

 • C4-hakemuslomake (SIDF-vaihtoehto)
 • Valmistunut osto- ja myyntisopimus (hyväksytty kiinteistövaihtoehto)
 • Ainakin yksi alkuperäinen ammatillinen viite (esim. Asianajajalta, notaarilta, tilintarkastajalta tai muulta vastaavalta ammattihenkilöltä), joka ei ole vanhempi kuin 1 kuukautta.
 • Pankkitiedot 12 kuukauden ajanjaksolta hakemuksen jättöpäivästä
 • Ainakin yksi kansainvälisesti tunnustetun pankin myöntämä alkuperäinen pankkiviitekirje, joka ei ole vanhempi kuin 1 kuukautta.
 • Aseellisten todistusten oikeaksi todistettu jäljennös tai vapautus asevelvollisuudesta (tarvittaessa)
 • 1 alkuperäinen asiakirja todistuksesta asuinosoitteesta (esim. Oikeaksi todistettu jäljennös äskettäisestä laitoslaskusta tai tiliotteesta, jossa näkyy täydellinen nimi ja osoite, tai pankin, asianajajan, tilintarkastajan tai notaarin kirjallinen vahvistus).
 • Työllisyyskirje (t), jossa ilmoitetaan työsuhteen alkaminen, asema ja ansaittu palkka
 • Varmennettu kopio yrityslisenssi- tai yritysasiakirjoista
 • 1 Alkuperäinen ote avioliittorekisteristä tai oikeaksi todistettu jäljennös avioliittotodistuksesta (todistuksista) (jos naimisissa olevat hakevat yhdessä).
 • Avioeroasiakirjojen oikeaksi todistettu jäljennös (tarvittaessa).
 • Lausunto ja todisteet St Kittsiin ja Nevisiin sijoitetun rahaston lähteestä
 • Taloudellisen tuen vakuutuslausunto hakijoille 18–30-vuotiaille
 • Yliopistotutkintojen oikeaksi todistettu jäljennös (tarvittaessa)
 • Rajoitettu valtakirja